امیر محسن عصاران
بنیانگذار و مدیرعامل
admin@mihanmail.ir
مجتبی اسپَری پور
برنامه‌نویس و بازاریاب
esparipour@mihanmail.ir
حسین نعمتی
مدیر فنی سخت افزار
hosein.nemati@mihanmail.ir
محمد صابری
برنامه نویس و گرافیست
mohammad.saberi@mailfa.org
دانیال حاتمی
گرافیست
danial.hatami@mihanmail.ir
علیرضا صادقی
روابط عمومی
ali.sadeghi@mihanmail.ir
داریوش متو
رابط اداری